RegelgevingWelke gegevens moet ik op mijn factuur zetten?

Welke gegevens moet ik op mijn factuur zetten?

Welke gegevens moet ik op mijn factuur zetten?

Er zijn een aantal gegevens die je verplicht moet vermelden op je factuur. Deze verplichtingen gelden voor elke soort onderneming. Daarnaast zijn er ook een aantal verplichte vermeldingen voor specifieke situaties.

Elke onderneming moet de volgende gegevens vermelden op zijn facturen:
• Het woord “factuur”.
• De gegevens van jouw onderneming: naam, adres van de maatschappelijke zetel en het btw-id. Als je een vennootschap hebt, moet je ook de vennootschapsvorm vermelden.
• De gegevens van jouw klant: naam, adres en het btw-id. Bij particuliere klanten schrijf je bij btw-id “geen”.
• Factuurdatum en factuurnummer.
• De datum van het belastbaar feit: de leverdatum van de producten of diensten.
• Je bankrekeningnummer.
• De omschrijving, het aantal, de netto-prijs per stuk en de netto totaalprijs van de geleverde producten en/of verstrekte diensten. Als er meerdere btw-tarieven van toepassing zijn, dien je per product of dienst het btw-tarief te vermelden.
• Het btw-percentage en het totaalbedrag van de verschuldigde btw (per btw-tarief).
• Het totaalbedrag van de factuur.

RPR

Als je een vennootschap hebt, moet je ook het RPR (en indien van toepassing de bevoegde afdeling) van jouw onderneming vermelden. RPR staat voor rechtspersonenregister. Dit is de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van jouw vennootschap gevestigd is.

Jouw vennootschap valt onder een van de volgende rechtspersonenregisters:
• Antwerpen, afdeling: Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren of Turnhout.
• Brussel
• Gent, afdeling: Dendermonde, Gent, Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende, Oudenaarde of Veurne.
• Leuven
• Nijvel
• Bergen-Charleroi, afdeling: Bergen, Charleroi of Doornik.
• Luik, afdeling: Aarlen, Dinant, Hoei, Luik, Marche-en-Famenne, Namen, Neufchâteau of Verviers.
• Eupen

Bijzondere vermeldingen

• Als je een eenmanszaak hebt die vrijgesteld is van btw, moet je de volgende zin vermelden: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.”

• Als de btw verschuldigd is door de medecontractant, moet je “Btw verlegd” vermelden.

• In het geval van self-billing (waarbij je als medecontractant zelf de factuur opstelt), vermeld je “Factuur uitgereikt door afnemer”.

• Wanneer de handeling is vrijgesteld van btw, vermeld je “Vrijgesteld van btw op grond van artikel …”, waarbij je gedetailleerd de wettelijke grondslag voor de vrijstelling van btw omschrijft. Dit doe je bijvoorbeeld bij een intracommunautaire levering of bij activiteiten die vallen onder artikel 44 van het Btw-Wetboek.

• Overige bijzondere vermeldingen opgelegd door de wetgeving, zoals bij de verkoop van kunstvoorwerpen of antiek of de vermeldingen voor reisbureaus.

Algemene voorwaarden

Je algemene voorwaarden vermelden op je factuur is geen verplichting, maar wij raden aan om dit toch te doen. Je kan ze bijvoegen bij de factuur, bijvoorbeeld op de achterzijde, of je kan verwijzen naar je website.

Verwijzen naar je algemene voorwaarden kan je doen met een zin zoals “Op deze factuur zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Je vindt onze algemene voorwaarden op de achterzijde van deze factuur / op [URL naar de algemene voorwaarden op je website].”

 

Boete

Je riskeert boetes tot 5.000 euro als jouw facturen niet voldoen aan de verplichtingen. Ook als de gegevens van je klant niet kloppen, met name de naam, het btw-id of het adres, of de gegevens over de geleverde producten of verstrekte diensten riskeer je boetes.

Plaats een reactie

top