RegelgevingHeb ik een leurderskaart nodig als ik soms deelneem aan een markt?
Heb ik een leurderskaart nodig als ik soms deelneem aan een markt?

Heb ik een leurderskaart nodig als ik soms deelneem aan een markt?

Heb ik een leurderskaart nodig als ik soms deelneem aan een markt?

Het is algemeen geweten dat bijvoorbeeld een marktkramer of een handelaar die verkoopavonden organiseert op verplaatsing een leurkaart nodig heeft. Veel (web)winkeliers die doorheen het jaar soms deelnemen aan een markt of beurs denken dat zij ook een leurkaart nodig hebben, maar klopt dit wel?

Als je producten of diensten wil verkopen buiten de vestigingen van je onderneming (je winkeladres(sen) of maatschappelijke zetel) doe je aan ambulante handel. De wet zegt dat je daarvoor “een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten”, ofwel een leurkaart, nodig hebt. Dit zowel op publiek als privaat terrein, zoals de wekelijkse markt of homeparties. Natuurlijk zou de wet de wet niet zijn als er geen uitzonderingen waren die bepaalde activiteiten vrijstellen van de verplichte leurderskaart.

Online vind je meestal wel duidelijk beschreven welke activiteiten vrijgesteld zijn van de leurkaart, behalve als het gaat over het sporadisch deelnemen aan markten of beurzen als (web)winkelier. De informatie die je via de meeste websites vindt, is hierover heel kort door de bocht en veralgemenend. Deze doet uitschijnen dat iedere handelaar die buiten zijn vestigingen verkoopt een leurderskaart nodig heeft. De wet is er nochtans duidelijk over:

Art. 5, 2° van de wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten zegt dat “de verkopen tijdens handels-, ambachts- of landbouwbeurzen en tentoonstellingen alsook tijdens occasionele manifestaties georganiseerd of voorafgaand toegelaten door de gemeentelijke overheid die tot doel hebben de lokale handel of het leven in de gemeente te bevorderen, onder de voorwaarden bepaald door de Koning” niet onderworpen zijn aan de bepalingen van deze wet.

Welke zijn “de voorwaarden bepaald door de Koning” dan? Deze worden beschreven in art. 8 van het Koninklijk Besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten:

• “De verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten of diensten in het kader van handels-, landbouw- of ambachtsbeurzen en tentoonstellingen is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet, in zoverre dat :
1° zij een promotioneel karakter heeft;
2° zij voorbehouden is aan handelaars, ambachtslui, landbouwers, producenten en kwekers van de activiteitssector of van de streek die door het thema van de manifestatie gedekt wordt, …;
3° de manifestatie een uitzonderlijk en tijdelijk karakter heeft.

• “… Iedere deelnemer moet zich kunnen identificeren aan de hand van een uithangbord voorzien in artikel 21, § 2, wat de professionele verkopers betreft … . Deze uithangborden moeten op een zichtbare wijze op de standplaats aangebracht zijn.

Voldoen jij en het evenement aan bovengenoemde voorwaarden? Én legt de organisatie van het evenement zelf geen verplichting op om een leurderskaart te hebben? Dan heb je kort samengevat als handelaar dus geen leurkaart nodig om deel te nemen aan de desbetreffende occasionele markt of beurs. Dat is toch een mooie 150 euro (de prijs van een leurderskaart) uitgespaard.

Author

 • Leigh

  Leigh heeft al meer dan 10 jaar ervaring achter de kiezen als zelfstandige in de freelance- en webshopwereld. Ze kent als geen ander alle aandachtspunten, pijnpunten en andere punten van eenmanszaken tot kleine bedrijven, met focus op webshops.

2 Reacties

 • Mireille Hermans

  Hoe moet ik verkopen via een buurtfeest dan in mijn boekhouding inbrengen als er geen factuur wordt uitgeschreven ?

  • Leigh

   Hoi Mireille, goeie vraag! Als de organisatie standgeld vraagt, moeten ze een betaalbewijs hiervoor kunnen afleveren. Wanneer de organisatie geen factuur geeft/kan geven, vraag dan een onkostennota. Hierop moeten, net zoals bij een factuur, zowel de gegevens van de organisatie als die van jou staan, alsook een omschrijving van waarvoor er betaald werd.

Plaats een reactie

top